Terapia

Terapia dla osób uzależnionych od alkoholu
Terapia uzależnień od alkoholu obejmuje w pierwszej kolejności diagnozę. Diagnoza uzależnienia może trwać nawet do trzech sesji terapeutycznych. W diagnozie istotne jest poznanie pacjenta, jego linii życia, problemów związanych z piciem alkoholu. Na tym etapie określamy w jakiej fazie uzależnienia znajduje się pacjent, czy jest uzależniony w ogóle, czy tez picie pacjenta jest piciem ryzykownym. Po zakończeniu diagnozy następuje określenie formy terapii, ilości sesji terapeutycznych, czasu trwania terapii. Pacjent podpisuje kontrakt terapeutyczny, który zawiera z terapeutą. Podczas trwania sesji terapeutycznych pacjent współpracuje z terapeutą, wypełnia ćwiczenia, słucha mikrowykładów, stosuje się do zaleceń terapeuty, wykonuje zadania w formie pisemnej.

Terapia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych
Terapia uzależnień od substancji psychoaktywnych obejmuje w pierwszej kolejności diagnozę. Diagnoza uzależnienia może trwać nawet do trzech sesji terapeutycznych. W diagnozie istotne jest poznanie pacjenta, jego linii życia, problemów związanych z piciem alkoholu. Na tym etapie określamy w jakiej fazie uzależnienia znajduje się pacjent, czy jest uzależniony w ogóle, jaka jest motywacja do terapii. Po zakończeniu diagnozy następuje określenie formy terapii, ilości sesji terapeutycznych, czasu trwania terapii. Pacjent podpisuje kontrakt terapeutyczny, który zawiera z terapeutą. Podczas trwania sesji terapeutycznych pacjent współpracuje z terapeutą, wypełnia ćwiczenia, słucha mikrowykładów, stosuje się do zaleceń terapeuty, wykonuje zadania w formie pisemnej. W terapii leczenia uzależnień związanych z używaniem narkotyków istnieje czasem konieczność przekierowania do Ośrodka Leczenia Uzależnień w warunkach stacjonarnych.

Terapia dla osób uzależnionych od hazardu i innych uzależnień behawioralnych (zakupoholizm, pracoholizm, ortoreksja, bigoreksja)
Terapia uzależnień behawioralnych obejmuje w pierwszej kolejności diagnozę. Diagnoza uzależnienia może trwać nawet do trzech sesji terapeutycznych. W diagnozie istotne jest poznanie pacjenta, jego linii życia, problemów związanych z uzależnieniem. Na tym etapie określamy w jakiej fazie uzależnienia znajduje się pacjent, czy jest uzależniony w ogóle. Po zakończeniu diagnozy następuje określenie formy terapii, ilości sesji terapeutycznych, czasu trwania terapii. Pacjent podpisuje kontrakt terapeutyczny, który zawiera z terapeutą. Podczas trwania sesji terapeutycznych pacjent współpracuje z terapeutą, wypełnia ćwiczenia, słucha mikrowykładów, stosuje się do zaleceń terapeuty, wykonuje zadania w formie pisemnej.

Program terapeutyczny ograniczania szkód (program samokontroli behawioralnej)

Założenia programu:
• problemy alkoholowe nie zawsze równają się uzależnieniu od alkoholu;
• osoby poddające się treningowi samokontroli behawioralnej znacznie, w granicach 50 – 80 %, ograniczyły konsumpcję alkoholu, a zatem poważnie zmniejszyły ryzyko związanych z nim problemów zdrowotnych i społecznych;
• z badań retrospektywnych (prowadzonych po ośmiu latach od zakończenia programu) wynika, że najlepiej udało się ograniczy picie osobom o najmniejszym nasileniu problemów alkoholowych, nieuzależnionym od niego. Natomiast osoby już uzależnione od alkoholu po okresie prób ograniczenia picia przechodziły na całkowitą abstynencję.

Cele programu:
• ograniczenie konsumpcji alkoholu wśród osób pijących szkodliwie;
• zmotywowanie osób uzależnionych do całkowitej abstynencji.

Odbiorcy programu:
• osoby nadmiernie pijące, świadome szkód powodowanych przez alkohol, ze szczególnym uwzględnieniem młodych;
• osoby uzależnione od alkoholu bez motywacji do pełnej abstynencji, jako pierwszy etap rozwiązywania swoich problemów.

Spodziewane efekty:
• u osób pijących w sposób szkodliwy – znaczące ograniczenie konsumpcji alkoholu;
• u osób uzależnionych od alkoholu – przygotowanie mentalnościowe do podjęcia decyzji o całkowitej abstynencji.

Przebieg programu:
a/. Dlaczego w ogóle się zmieniać?
- lista przyjemności w piciu i powodów, by ograniczyć picie (zał. 1, 1a)
- na ile ważne jest wprowadzenie zmian, na ile jestem przekonany, że mógłbym ograniczyć picie, na ile jestem przekonany, że mógłbym rzucić picie (zał. 2)
o. samoocena – test MAST (zał. 3)
b/. Edukacja:
- co to jest porcja standardowa?
- obliczanie stężenia alkoholu we krwi elementem samokontroli;
- oddziaływanie alkoholu przy różnych stężeniach we krwi (zał. 3a)
- poziomy kontaktowania się z alkoholem
abstynencja
picie mało ryzykowne
picie ryzykowne
picie szkodliwe
picie przymusowe (uzależnienie)
- kryteria diagnostyczne
c/. Trzymanie ręki na pulsie
- ustalenie dziennego i tygodniowego limitu;
- prowadzenie „Karty dziennego zapisu” (zał. 4)
- podsumowania tygodniowe (zał. 4a).
d/. Ludzie, miejsca i sytuacje sprzyjające piciu
e/. Ludzie, miejsca i sytuacje kiedy pijemy umiarkowanie
f/. Dbanie o siebie
- to, co robisz wpływa na to, jak się czujesz, dlatego:
zadbaj o rzeczy, które lubisz robić (zał. 5)
przemawiaj do siebie mądrze i z troską
zadbaj o zdrowy sen
- jak dbać o siebie
techniki relaksacyjne (zał. 5a)
wizualizacja i relaksacja (zał. 5b)
radzenie sobie z lękiem i strachem
radzenie sobie ze złymi nastrojami i depresją
- kwestionariusz badania nastroju (zał. 5c)
- skala depresji CES-D (zał. 5d)
utrzymanie pozytywnej opinii o sobie (zał.5e)
asertywność
relacje z innymi ludźmi
g/. A może abstynencja?
p. ocena samokontroli picia (zał. 6)
q. plusy i minusy picia
r. kiedy abstynencja jest najlepszym wyborem?
s. Jeśli zdecydowałeś się na abstynencję
t. gdzie szukać pomocy i jakie są możliwości
metoda społeczności terapeutycznej
program Dwunastu Kroków
farmaceutyki

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress